Religieus - Charles Quaedvlieg

Ga naar de inhoud
 
Religieus
Zuiver religieus werk is binnen Quaedvliegs oeuvre niet ruim vertegenwoordigd. Er is in sommige bronnen sprake van een schilderij voorstellende ‘Maria Tenhemelopneming’, maar dit werk is tot dusverre niet teruggevonden. Het enige grotere religieuze werk dat bekend is, zijn de kruiswegstaties in de Sint-Lambertuskerk van Nederweert. De toenmalige pastoor Joannes Erens was een geboren en getogen Valkenburger. De staties zijn in 1856 en 1857 te Rome vervaardigd. Zij kwamen begin 1857 in Nederweert aan.
De staties één, twee, dertien en veertien zijn gesigneerd ‘Ch. Quaedvlieg Roma’. De huidige staties vijf, zes en zeven zijn in 1944 verloren gegaan en door nieuwe exemplaren vervangen. De staties zijn op doek geschilderd en meten circa 73 bij 106 cm. De kruisweg van Quaedvlieg leunt sterk op de befaamde kruisweg die de Nazarener Joseph von Führich (1800-1876) in de jaren 1844-1846 vervaardigde voor de Weense Sint-Johannes Nepomukkerk. Opmerkelijk is ook statie dertien, de kruisafname, die een vrije kopie is van  Rubens beroemde 'kruisafneming' in de Onze Lieve Vrouwekerk te Antwerpen.
De contemporaine beschouwer waardeerde Quaedvliegs werk zeer: ‘De kunstenaar heeft deze verscheidene schilderstukken in eene regt kerkelijken stijl vervaardigd; zij zijn van een indrukwekkend effect, van eene juiste teekening, van eene gemakkelijke en breede behandeling, en van een krachtig koloriet’, aldus de Maas en Roerbode van 14 maart 1857. 
Religieus
Zuiver religieus werk is binnen Quaedvliegs oeuvre niet ruim vertegenwoordigd. Er is in sommige bronnen sprake van een schilderij voorstellende ‘Maria Tenhemelopneming’, maar dit werk is tot dusverre niet teruggevonden. Het enige grotere religieuze werk dat bekend is, zijn de kruiswegstaties in de Sint-Lambertuskerk van Nederweert. De toenmalige pastoor Joannes Erens was een geboren en getogen Valkenburger. De staties zijn in 1856 en 1857 te Rome vervaardigd. Zij kwamen begin 1857 in Nederweert aan.
De staties één, twee, dertien en veertien zijn gesigneerd ‘Ch. Quaedvlieg Roma’. De huidige staties vijf, zes en zeven zijn in 1944 verloren gegaan en door nieuwe exemplaren vervangen. De staties zijn op doek geschilderd en meten circa 73 bij 106 cm. De kruisweg van Quaedvlieg leunt sterk op de befaamde kruisweg die de Nazarener Joseph von Führich (1800-1876) in de jaren 1844-1846 vervaardigde voor de Weense Sint-Johannes Nepomukkerk. Opmerkelijk is ook statie dertien, de kruisafname, die een vrije kopie is van  Rubens beroemde 'kruisafneming' in de Onze Lieve Vrouwekerk te Antwerpen.
De contemporaine beschouwer waardeerde Quaedvliegs werk zeer: ‘De kunstenaar heeft deze verscheidene schilderstukken in eene regt kerkelijken stijl vervaardigd; zij zijn van een indrukwekkend effect, van eene juiste teekening, van eene gemakkelijke en breede behandeling, en van een krachtig koloriet’, aldus de Maas en Roerbode van 14 maart 1857.Terug naar de inhoud